Hồ Văn Cường được đề cử “Ca sĩ ấn tượng” cùng loạt sao Việt