Hỗ trợ nghệ sĩ do dịch COVID-19: Cần cuộc rà soát lại để hỗ trợ đúng người

Diễn viên Thanh Hương bất ngờ khi biết mình được hỗ trợ và muốn nhường suất đó cho người khác. Ảnh: NV
Diễn viên Thanh Hương bất ngờ khi biết mình được hỗ trợ và muốn nhường suất đó cho người khác. Ảnh: NV
Diễn viên Thanh Hương bất ngờ khi biết mình được hỗ trợ và muốn nhường suất đó cho người khác. Ảnh: NV
Lên top