Hồ Quỳnh Hương kể chuyện tình yêu thời trẻ cho fan nghe