Hồ Quang Hiếu vẫn chưa thể quên tình yêu với Bảo Anh