Hồ Nhất Thiên và 3 bộ phim đáng xem trong năm 2021

Phim “Xin chào tay súng thần” của Hồ Nhất Thiên đang rất được nhiều khán giả mong chờ. Ảnh nguồn: Xinhua.
Phim “Xin chào tay súng thần” của Hồ Nhất Thiên đang rất được nhiều khán giả mong chờ. Ảnh nguồn: Xinhua.
Phim “Xin chào tay súng thần” của Hồ Nhất Thiên đang rất được nhiều khán giả mong chờ. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top