Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hồ Ngọc Hà phản ứng trước tin đồn bị Minh Hằng “đá xéo”