Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hồ Ngọc Hà gửi lời xin lỗi sau khi vi phạm bản quyền âm nhạc

Hồ Ngọc Hà.
Hồ Ngọc Hà.