Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hồ Ngọc Hà chia sẻ về tình yêu trong cuộc thi Én Vàng