Hit mới Permission To Dance của BTS hụt hơi trước Butter

Hit mới của BTS. Ảnh: Xinhua.
Hit mới của BTS. Ảnh: Xinhua.
Hit mới của BTS. Ảnh: Xinhua.
Lên top