Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hiếu Nguyễn: “Tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương lúc này”