Hiền Thục lườm nguýt, nhắc nhở Xuân Bắc vì dám ví mình giống Bạch cốt tinh