Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hiền Thục lườm nguýt, nhắc nhở Xuân Bắc vì dám ví mình giống Bạch cốt tinh