Hiền Thục đòi bóp cổ Xuân Bắc vì dám “chặt chém” mình