H'Hen Niê tiết lộ được khuyên sửa mũi, tiêm môi trước khi thi quốc tế

Hoa hậu H'Hen Niê. Ảnh: Bistro K.
Hoa hậu H'Hen Niê. Ảnh: Bistro K.
Hoa hậu H'Hen Niê. Ảnh: Bistro K.
Lên top