H'hen Niê, Đỗ Thị Hà, Tiểu Vy và các hoa hậu của Việt Nam nổi bật năm 2020

H'hen Niê, Đỗ Thị Hà, Tiểu Vy và những hoa hậu của Việt Nam nổi bật 2020. Ảnh: NSCC.
H'hen Niê, Đỗ Thị Hà, Tiểu Vy và những hoa hậu của Việt Nam nổi bật 2020. Ảnh: NSCC.
H'hen Niê, Đỗ Thị Hà, Tiểu Vy và những hoa hậu của Việt Nam nổi bật 2020. Ảnh: NSCC.
Lên top