H’Hen Niê “ăn nhiều nhất trong tất cả các hoa hậu”

Lệ Hằng "tố" H'Hen Niê "ăn nhiều nhất trong các hoa hậu". Ảnh: BHD.
Lệ Hằng "tố" H'Hen Niê "ăn nhiều nhất trong các hoa hậu". Ảnh: BHD.
Lệ Hằng "tố" H'Hen Niê "ăn nhiều nhất trong các hoa hậu". Ảnh: BHD.
Lên top