Hé lộ vật phẩm đấu giá từ thiện Diệu Ngọc mang đến Hoa hậu Thế giới 2016