Hé lộ những đối thủ mới của Huyền My tại Miss Grand International 2017

Miss Grand Cuba-người đẹp đóng phim "Fast and furious 8".Ảnh: BTC
Miss Grand Cuba-người đẹp đóng phim "Fast and furious 8".Ảnh: BTC
Miss Grand Cuba-người đẹp đóng phim "Fast and furious 8".Ảnh: BTC