Hé lộ những điều chỉ có ở cuộc thi "Miss Earth Vietnam 2021"

"Miss Earth Vietnam 2007" Trương Tri Trúc Diễm. Ảnh: Phú Trần
"Miss Earth Vietnam 2007" Trương Tri Trúc Diễm. Ảnh: Phú Trần
"Miss Earth Vietnam 2007" Trương Tri Trúc Diễm. Ảnh: Phú Trần
Lên top