Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hãy gọi Hương Giang là hoa hậu

Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tại Thái Lan.
Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tại Thái Lan.