Hậu ly hôn, Phạm Quỳnh Anh khẳng định là "bạn cực tốt" của ông bầu Quang Huy

Phạm Quỳnh Anh và "ông bầu"  Quang Huy thưở mặn nồng.
Phạm Quỳnh Anh và "ông bầu" Quang Huy thưở mặn nồng.
Phạm Quỳnh Anh và "ông bầu" Quang Huy thưở mặn nồng.
Lên top