Hậu đăng quang, Khánh Ngân xả hơi, thư giãn thoải mái tại thủ đô Albania