Hậu chia tay Dương Hoàng Yến, Hà Anh cảm xúc khi hát “Dù chẳng phải anh“