Hari Won, Trường Giang thay Bình Minh làm MC chương trình “Chung sức”