Hari Won – Trấn Thành thản nhiên ôm ấp nơi công cộng giữa “tâm bão”