Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng ngàn fan đứng dưới mưa nghe Sơn Tùng M-TP hát “Chúng ta không thuộc về nhau”