Hai bố con hát chế "Độ ta không độ nàng" gây sốt mạng

Bài hát "Độ ta không độ nàng" vẫn chưa giảm sức nóng. Ảnh: ST
Bài hát "Độ ta không độ nàng" vẫn chưa giảm sức nóng. Ảnh: ST
Bài hát "Độ ta không độ nàng" vẫn chưa giảm sức nóng. Ảnh: ST
Lên top