Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Trần bị tố đã hát sai lời lại đổ lỗi ban nhạc đánh nhầm bài