Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Hà Hồ, Tóc Tiên đẹp ngất ngây cùng thí sinh The Face vượt thử thách ứng xử