Hà Hồ thẳng tay loại học trò của mình để "trả nợ" Phạm Hương