Hà Hồ sững sờ chất vấn "đá xéo" Lan Khuê khi bị loại thí sinh mạnh nhất