Hà Hồ, Phạm Hương tức tối Mai Ngô lên mặt khi thắng 2 tuần liên tiếp