Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Hồ diễn liên tục gần 30 tiếng để quay MV