Guinness xác lập kỷ lục về giữ thăng bằng trên đầu của anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp