Goo Hye Sun tố bị chồng và công ty quản lý chửi rủa

Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun.
Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun.
Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun.
Lên top