Giới giải trí Trung Quốc ngày càng khắt khe

Hoạt động của nghệ sĩ trong làng giải trí Trung Quốc bị kiểm soát chặt. Ảnh: Sina.
Hoạt động của nghệ sĩ trong làng giải trí Trung Quốc bị kiểm soát chặt. Ảnh: Sina.
Hoạt động của nghệ sĩ trong làng giải trí Trung Quốc bị kiểm soát chặt. Ảnh: Sina.
Lên top