Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giang Hồng Ngọc nhòa nước mắt lần đầu tiết lộ những biến cố trong đời