Giang Hồng Ngọc dành cátsê làm học bổng cho sinh viên nghèo