Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giang Hồng Ngọc dành cátsê làm học bổng cho sinh viên nghèo