Giám khảo The Face Hà Hồ, Lan Khuê, Phạm Hương đổ bộ qua Bước nhảy ngàn cân