Gia đình Minh Thuận gửi thư cảm ơn sau lễ cầu an cho nam ca sĩ