Gặp H'Hen Niê, Lại Văn Sâm phải thốt lên "Vợ Việt là đẹp nhất"

Lên top