"Gái già lắm chiêu V" trở lại, ra rạp ngày 12.3

"Gái già lắm chiêu V" sẽ được phát hành rộng rãi vào trung tuần tháng 3. Ảnh: NVCC.
"Gái già lắm chiêu V" sẽ được phát hành rộng rãi vào trung tuần tháng 3. Ảnh: NVCC.
"Gái già lắm chiêu V" sẽ được phát hành rộng rãi vào trung tuần tháng 3. Ảnh: NVCC.
Lên top