Fan hâm mộ kỳ vọng Blackpink sẽ có thêm MV tỉ view tiếp theo

Blackpink sắp có MV đạt tỉ view tiếp theo. Ảnh: MV.
Blackpink sắp có MV đạt tỉ view tiếp theo. Ảnh: MV.
Blackpink sắp có MV đạt tỉ view tiếp theo. Ảnh: MV.
Lên top