Facebook Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu phạm luật khi xúi giục bạo lực

Lên top