Erik sóng đôi cùng Hoa hậu Hoàng Kim trở thành cặp đôi hoàn hảo