Erik nổi loạn với Alex Dương trong "Chúng ta phải lòng nhau chưa"

Nam ca sĩ Erik kết hợp cùng Alex Dương trong sản phẩm mới. Ảnh: NSCC
Nam ca sĩ Erik kết hợp cùng Alex Dương trong sản phẩm mới. Ảnh: NSCC
Nam ca sĩ Erik kết hợp cùng Alex Dương trong sản phẩm mới. Ảnh: NSCC
Lên top