Erik có là “ẩn số” thú vị của “The Heroes”?

Erik là thí sinh được đánh giá cao trong cuộc thi “The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021”. Ảnh: VTV
Erik là thí sinh được đánh giá cao trong cuộc thi “The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021”. Ảnh: VTV
Erik là thí sinh được đánh giá cao trong cuộc thi “The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021”. Ảnh: VTV
Lên top