Enhypen tạo dấu ấn với album phòng thu đầu tay

Enhypen gây ấn tượng với album đầu tay “Dimension: Dilemma”. Ảnh: Xinhua
Enhypen gây ấn tượng với album đầu tay “Dimension: Dilemma”. Ảnh: Xinhua
Enhypen gây ấn tượng với album đầu tay “Dimension: Dilemma”. Ảnh: Xinhua
Lên top