Em út trong “Cây táo nở hoa” - Song Luân và dấu ấn sự nghiệp

Song Luân nhận được đánh giá cao trong phim “Lật mặt: Ba chàng khuyết”. Ảnh: NVCC
Song Luân nhận được đánh giá cao trong phim “Lật mặt: Ba chàng khuyết”. Ảnh: NVCC
Song Luân nhận được đánh giá cao trong phim “Lật mặt: Ba chàng khuyết”. Ảnh: NVCC
Lên top