Em gái hư hỏng khiến Lê Phương chưa hết khổ ở "Thương con cá rô đồng"

Lê Phương chịu nhiều khổ cực trong "Thương con cá rô đồng". Ảnh: ĐPCC.
Lê Phương chịu nhiều khổ cực trong "Thương con cá rô đồng". Ảnh: ĐPCC.
Lê Phương chịu nhiều khổ cực trong "Thương con cá rô đồng". Ảnh: ĐPCC.
Lên top