Elly Trần ghi điểm khi giản dị nón lá giữa đường quê miền Tây